Menu

 
 
  2020년 설 연휴 휴무/배송안내
  19년도 후반기 악기업데이트 안내
  쌍골죽 재료 / 반가공 대나무 판매 안내
  2019년 대금제작용 쌍골죽 확보현황(사진)
 

 

 

 

황죽뿌리소금(보급형)
50,000원
황죽뿌리단소(고급형) / 보관가방
60,000원
     

 

황죽 단소 / 보관가방
25,000원
황죽뿌리단소(최고급형) / 보관가방
80,000원
     
 

 

 

 

LG데이콤 구매안전서비스 가입 확인